Id-märk och registrera
Det är inte ovanligt att en katt springer bort och blir omhändertagen av myndigheterna. Då är det viktigt att du har gett din katt en identitet genom att öron- och chipmärka den hos veterinären. Då minskar du även risken för att din katt avlivas som ägarlös.

Öronmärkning
Nackdelen med öronmärkning är att den kan bli otydlig med tiden. Fördelen är att den är lätt att upptäcka.

Chipmärkning
Nackdelen med chipmärkning är att den inte syns, utan måste avläsas med speciell skanner. Fördelen är att den aldrig försvinner.

Registrering
När katten har id-märkts ska den registreras. Detta görs hos Svenska Kennelklubben (SKK) för det nationella kattregistret med cirka 400 000 (2008) registrerade katter. Registrering hos SKK kostar 130 kr, som är en engångskostnad.