Anmäla en veterinär för felbehandling e dyl ?

Ansvarsnämnden tar endast emot skriftliga anmälningar. Det går inte att anmäla ett djursjukhus eller en djurklinik utan enbart namngivna personer som tillhör djurhälsopersonalen.
För att anmälan ska kunna tas upp till prövning måste den person som anmälts ha fått del av anmälan inom två år från det att händelsen inträffade. Anmälan är kostnadsfri.

När du anmäler bör du tänka på följande:

  • skriv en redogörelse om vad som har hänt
  • uppge namnet på den personen du vill anmäla samt om möjligt även vilket yrke han/hon tillhör och adress,
  • ange datum för behandlingstillfället/tillfällena
  • försök precisera din kritik mot den personen som du vill anmäla
  • underteckna anmälan egenhändigt
  • bifoga de handlingar som du vill styrka din redogörelse med
  • om du vill att någon annan än du själv ska föra din talan i ansvarsnämnden ska denna person utrustas med fullmakt.

Anmälan ställs och skickas till:

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Box 322

551 15 JÖNKÖPING