Ordförande Anna Karlsson
Vice ordförande Birgitta Larsson
Kassör Catarina Andréasson
Sekreterare Marita Åberg
Vice sekreterare Yvonne Blomgren
Ersättare Stefan Åström
Ersättare Yvonne Claesson
Ersättare Elke Klose
   
Revisor Ewa Radgren
Revisorersättare Tina Norrgård
   
Valberedning:  
Charlotta "Lotta" Larsson Sammankallande
Hanna Blandon  
Ann-Sofie Carlqvist  

 

 


Tillstånd:  282-5667-15

Organisationsnummer: 87 80 01-2640

Nyheter

Senaste