Ordförande Anna Karlsson
Vice ordförande Birgitta Larsson
Kassör Catarina Andréasson
Sekreterare Marita Åberg
Vice sekreterare Yvonne Blomgren
Ersättare Stefan Åström
Ersättare Yvonne Claesson
Revisor Ewa Radgren
Revisorersättare Johanna Johansson
   
   
Valberedning:  
Charlotta "Lotta" Larsson Sammankallande
Marie Alm  
Ann-Sofie Carlqvist  

 

 


Tillstånd:  282-5667-15

Organisationsnummer: 87 80 01-2640

Nyheter

Senaste