Den 14/3 hade Huskatten sitt årsmöte, denna gång gästades vi av VOOVs representant och veterinär Stefan Lindberg.
Han talade om att många djur far illa i hem med misshandel och hot.