Från Huskatten Västerås årsmöte 12 mars 2019. Vår gästtalare var Johan Beck Friis.