Signe är  bortsprungen från Irisvägen, Norra Gryta, sedan den 16 december 2019. Honkatt, ID-märkt, kastrerad och registrerad. Signe är skygg för okända människor.

Kaija  Ramnell   073 782 54 44
Sofia Ramnell    073-617 99 90