Katten (Sally) försvann 2020.02.02 från Reagatan 3 Berghamra (närheten av Väderleksgatan) Honkatt, kastrerad, chippad och registrerad. Social.
Registreringen står på Christina Norberg Jansson.

Vi kan nås på 070-26 34 080
alt. 070-66 42 356