Text: Huskatten tackar varmt för gåvan.

Som gör att vi kan hjälpa fler vanvårdade och hemlösa kissar till nya livslånga hem.

Det  finns tre olika belopp att välja på 100, 200 eller 500 kr